Facebook YouTube

Wieliczka Park

Jania Construction

Rezerwacje i zakup można dokonać
przez pośrednika nieruchomości Biuro iHome

Skontaktuj się teraz

Budynek D

Garaż podziemny

Cena: 35 000 PLN
Dostępne!
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • Garaż podziemny
  -1
  - - -
  35 000 PLN
  Dostępne!

Mieszkanie 85

Powierzchnia użytkowa: 41,97 m2
Ogród: 30,56 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 86

Powierzchnia użytkowa: 36,14 m2
Ogród: 30,56 m2
Cena: 245 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 87

Powierzchnia użytkowa: 97,72 m2
Ogród: 350,75 m2
Cena: 599 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 88

Powierzchnia użytkowa: 51,50 m2
Ogród: 43,60 m2
Cena: 342 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 89

Powierzchnia użytkowa: 59,05 m2
Ogród: 28,62 m2
Cena: 399 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 90

Powierzchnia użytkowa: 44,58 m2
Ogród: 19,32 m2
Cena: 296 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 91

Powierzchnia użytkowa: 44,50 m2
Ogród: 19,32 m2
Cena: 295 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 92

Powierzchnia użytkowa: 44,50 m2
Ogród: 19,32 m2
Cena: 295 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 93

Powierzchnia użytkowa: 59,15 m2
Ogród: 28,43 m2
Cena: 399 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 94

Powierzchnia użytkowa: 47,44 m2
Ogród: 20,14 m2
Cena: 314 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 95

Powierzchnia użytkowa: 61,03 m2
Ogród: 92,04 m2
Cena: 409 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 96

Powierzchnia użytkowa: 39,93 m2
Ogród: 40,82 m2
Cena: 274 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 97

Powierzchnia użytkowa: 36,09 m2
Ogród: 28,96 m2
Cena: 245 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 98

Powierzchnia użytkowa: 42,15 m2
Ogród: 30,56 m2
Cena: 286 900 PLN
Dostępne!
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • 85
  0
  41,97 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 86
  0
  36,14 m2
  245 900 PLN
  Dostępne!
 • 87
  0
  97,72 m2
  599 900 PLN
  Dostępne!
 • 88
  0
  51,50 m2
  342 900 PLN
  Dostępne!
 • 89
  0
  59,05 m2
  399 000 PLN
  Dostępne!
 • 90
  0
  44,58 m2
  296 900 PLN
  Dostępne!
 • 91
  0
  44,50 m2
  295 900 PLN
  Dostępne!
 • 92
  0
  44,50 m2
  295 900 PLN
  Dostępne!
 • 93
  0
  59,15 m2
  399 000 PLN
  Dostępne!
 • 94
  0
  47,44 m2
  314 900 PLN
  Dostępne!
 • 95
  0
  61,03 m2
  409 900 PLN
  Dostępne!
 • 96
  0
  39,93 m2
  274 900 PLN
  Dostępne!
 • 97
  0
  36,09 m2
  245 900 PLN
  Dostępne!
 • 98
  0
  42,15 m2
  286 900 PLN
  Dostępne!

Mieszkanie 99

Powierzchnia użytkowa: 41,88 m2
Cena: 284 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 100

Powierzchnia użytkowa: 41,41 m2
Cena: 282 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 101

Powierzchnia użytkowa: 93,32 m2
Cena: 599 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 102

Powierzchnia użytkowa: 51,12 m2
Cena: 339 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 103

Powierzchnia użytkowa: 58,97 m2
Cena: 399 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 104

Powierzchnia użytkowa: 44,55 m2
Cena: 296 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 105

Powierzchnia użytkowa: 44,48 m2
Cena: 295 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 106

Powierzchnia użytkowa: 44,53 m2
Cena: 296 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 107

Powierzchnia użytkowa: 59,75 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 108

Powierzchnia użytkowa: 46,22 m2
Cena: 307 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 109

Powierzchnia użytkowa: 61,13 m2
Cena: 409 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 110

Powierzchnia użytkowa: 38,92 m2
Cena: 264 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 111

Powierzchnia użytkowa: 41,46 m2
Cena: 281 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 112

Powierzchnia użytkowa: 42,10 m2
Rezerwacja
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • 99
  1
  41,88 m2
  284 900 PLN
  Dostępne!
 • 100
  1
  41,41 m2
  282 900 PLN
  Dostępne!
 • 101
  1
  93,32 m2
  599 900 PLN
  Dostępne!
 • 102
  1
  51,12 m2
  339 900 PLN
  Dostępne!
 • 103
  1
  58,97 m2
  399 000 PLN
  Dostępne!
 • 104
  1
  44,55 m2
  296 900 PLN
  Dostępne!
 • 105
  1
  44,48 m2
  295 900 PLN
  Dostępne!
 • 106
  1
  44,53 m2
  296 900 PLN
  Dostępne!
 • 107
  1
  59,75 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 108
  1
  46,22 m2
  307 900 PLN
  Dostępne!
 • 109
  1
  61,13 m2
  409 900 PLN
  Dostępne!
 • 110
  1
  38,92 m2
  264 900 PLN
  Dostępne!
 • 111
  1
  41,46 m2
  281 900 PLN
  Dostępne!
 • 112
  1
  42,10 m2
  - - -
  Rezerwacja

Mieszkanie 113

Powierzchnia użytkowa: 41,60 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 114

Powierzchnia użytkowa: 35,90 m2
Cena: 244 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 115

Powierzchnia użytkowa: 98,12 m2
Cena: 599 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 116

Powierzchnia użytkowa: 50,89 m2
Cena: 338 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 117

Powierzchnia użytkowa: 58,62 m2
Cena: 399 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 118

Powierzchnia użytkowa: 44,46 m2
Cena: 295 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 119

Powierzchnia użytkowa: 44,31 m2
Cena: 294 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 120

Powierzchnia użytkowa: 44,43 m2
Cena: 295 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 121

Powierzchnia użytkowa: 59,47 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 122

Powierzchnia użytkowa: 42,24 m2
Cena: 287 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 123

Powierzchnia użytkowa: 60,87 m2
Cena: 409 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 124

Powierzchnia użytkowa: 36,93 m2
Cena: 251 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 125

Powierzchnia użytkowa: 35,87 m2
Cena: 243 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 126

Powierzchnia użytkowa: 41,92 m2
Cena: 284 900 PLN
Dostępne!
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • 113
  2
  41,60 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 114
  2
  35,90 m2
  244 900 PLN
  Dostępne!
 • 115
  2
  98,12 m2
  599 900 PLN
  Dostępne!
 • 116
  2
  50,89 m2
  338 900 PLN
  Dostępne!
 • 117
  2
  58,62 m2
  399 000 PLN
  Dostępne!
 • 118
  2
  44,46 m2
  295 900 PLN
  Dostępne!
 • 119
  2
  44,31 m2
  294 900 PLN
  Dostępne!
 • 120
  2
  44,43 m2
  295 900 PLN
  Dostępne!
 • 121
  2
  59,47 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 122
  2
  42,24 m2
  287 900 PLN
  Dostępne!
 • 123
  2
  60,87 m2
  409 900 PLN
  Dostępne!
 • 124
  2
  36,93 m2
  251 900 PLN
  Dostępne!
 • 125
  2
  35,87 m2
  243 900 PLN
  Dostępne!
 • 126
  2
  41,92 m2
  284 900 PLN
  Dostępne!

Mieszkanie 127

Powierzchnia użytkowa: 41,55 m2
Cena: 282 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 128

Powierzchnia użytkowa: 35,74 m2
Cena: 242 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 129

Powierzchnia użytkowa: 97,86 m2
Cena: 599 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 130

Powierzchnia użytkowa: 50,81 m2
Cena: 337 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 131

Powierzchnia użytkowa: 58,47 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 132

Powierzchnia użytkowa: 43,83 m2
Cena: 291 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 133

Powierzchnia użytkowa: 44,16 m2
Cena: 292 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 134

Powierzchnia użytkowa: 44,16 m2
Cena: 292 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 135

Powierzchnia użytkowa: 58,70 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 136

Powierzchnia użytkowa: 46,11 m2
Cena: 306 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 137

Powierzchnia użytkowa: 60,70 m2
Cena: 419 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 138

Powierzchnia użytkowa: 38,59 m2
Cena: 262 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 139

Powierzchnia użytkowa: 35,64 m2
Cena: 242 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 140

Powierzchnia użytkowa: 41,76 m2
Rezerwacja
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • 127
  3
  41,55 m2
  282 900 PLN
  Dostępne!
 • 128
  3
  35,74 m2
  242 900 PLN
  Dostępne!
 • 129
  3
  97,86 m2
  599 900 PLN
  Dostępne!
 • 130
  3
  50,81 m2
  337 900 PLN
  Dostępne!
 • 131
  3
  58,47 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 132
  3
  43,83 m2
  291 900 PLN
  Dostępne!
 • 133
  3
  44,16 m2
  292 900 PLN
  Dostępne!
 • 134
  3
  44,16 m2
  292 900 PLN
  Dostępne!
 • 135
  3
  58,70 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 136
  3
  46,11 m2
  306 900 PLN
  Dostępne!
 • 137
  3
  60,70 m2
  419 000 PLN
  Dostępne!
 • 138
  3
  38,59 m2
  262 900 PLN
  Dostępne!
 • 139
  3
  35,64 m2
  242 900 PLN
  Dostępne!
 • 140
  3
  41,76 m2
  - - -
  Rezerwacja

Mieszkanie 141

Powierzchnia użytkowa: 41,28 m2
Cena: 280 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 142

Powierzchnia użytkowa: 35,66 m2
Cena: 242 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 143

Powierzchnia użytkowa: 97,48 m2
Cena: 599 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 144

Powierzchnia użytkowa: 50,45 m2
Cena: 335 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 145

Powierzchnia użytkowa: 58,28 m2
Cena: 399 000 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 146

Powierzchnia użytkowa: 38,93 m2
Cena: 264 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 147

Powierzchnia użytkowa: 44,07 m2
Cena: 293 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 148

Powierzchnia użytkowa: 43,97 m2
Cena: 292 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 149

Powierzchnia użytkowa: 58,51 m2
Rezerwacja

Mieszkanie 150

Powierzchnia użytkowa: 46,02 m2
Cena: 306 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 151

Powierzchnia użytkowa: 60,54 m2
Cena: 419 000 PLN
Rezerwacja

Mieszkanie 152

Powierzchnia użytkowa: 38,36 m2
Cena: 260 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 153

Powierzchnia użytkowa: 40,84 m2
Cena: 277 900 PLN
Dostępne!

Mieszkanie 154

Powierzchnia użytkowa: 41,60 m2
Rezerwacja
 • Mieszkanie
  Piętro
  Powierzchnia
  Cena
  Status
 • 141
  4
  41,28 m2
  280 900 PLN
  Dostępne!
 • 142
  4
  35,66 m2
  242 900 PLN
  Dostępne!
 • 143
  4
  97,48 m2
  599 900 PLN
  Dostępne!
 • 144
  4
  50,45 m2
  335 900 PLN
  Dostępne!
 • 145
  4
  58,28 m2
  399 000 PLN
  Dostępne!
 • 146
  4
  38,93 m2
  264 900 PLN
  Dostępne!
 • 147
  4
  44,07 m2
  293 900 PLN
  Dostępne!
 • 148
  4
  43,97 m2
  292 900 PLN
  Dostępne!
 • 149
  4
  58,51 m2
  - - -
  Rezerwacja
 • 150
  4
  46,02 m2
  306 900 PLN
  Dostępne!
 • 151
  4
  60,54 m2
  419 000 PLN
  Rezerwacja
 • 152
  4
  38,36 m2
  260 900 PLN
  Dostępne!
 • 153
  4
  40,84 m2
  277 900 PLN
  Dostępne!
 • 154
  4
  41,60 m2
  - - -
  Rezerwacja
Lokalizacja inwestycji